Imam svojo vrečko!

03. sep 2018

V HOFERju smo se pridružili ozaveščevalni kampanji »Imam svojo vrečko!« Ministrstva za okolje in prostor, ki potrošnike spodbuja k zmanjšanju potrošnje lahkih plastičnih vrečk. Pomemben korak k rešitvi problema pretirane uporabe plastičnih vrečk je tudi uporaba nosilnih vrečk za večkratno uporabo, dobra izbira je HOFERjeva trajnostna vrečka Manj je v(r)eč.

Povprečen Slovenec na leto porabi okoli 150 plastičnih vrečk, kar 89 % jih vrečko uporabi le enkrat. Plastične vrečke onesnažujejo okolje, velik problem je onesnaževanje vodnih teles, kar ogroža vodne ekosisteme. 

Reševanje problema se začne pri vsakem posamezniku. Najpomembnejši ukrep je preprečevanje nastajanja odpadkov v obliki plastičnih vrečk. Namesto plastičnih nosilnih vrečk, ki se večinoma uporabijo le enkrat in pristanejo med odpadki, lahko kupci izberete trajnostno nosilno vrečko. To nosite s seboj in ko vas naslednjič pri blagajni vprašajo, če želite plastično vrečko, lahko odgovorite: »Imam svojo vrečko!«. 

S sodelovanjem v kampanji uresničujemo HOFERjeva trajnostna prizadevanja

Ministrstvo za okolje in prostor je k ozaveščevalni kampanji, ki bo v tem šolskem letu potekala v šolah, povabilo tudi trgovska podjetja. Pri HOFERju smo se z veseljem odzvali in se pridružili kampanji. V septembru bomo tako s plakati in zgibankami v naših poslovalnicah ozaveščali o problemu in kupcem ponudili načine, kako lahko prispevajo k rešitvi. 

Cilji kampanje so jasni:

  • povečati prepoznavnost problema in posledic onesnaževanja ter obremenjevanja okolja z lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami,
  • spodbuditi trajno zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk,
  • doseči okoljski cilj glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.

Partnerji kampanje želimo povečati prepoznavnost problema in posledic onesnaževanja s plastičnimi vrečkami ter spodbuditi trajno zmanjšanje njihove potrošnje. To bo prispevalo k uresničevanju cilja zmanjšati potrošnjo plastičnih vrečk, h kateremu se je Slovenija zavezala z dopolnitvijo uredbe o ravnanju z embalažo in odpadlo embalažo. 

Več na http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/akcije_ozavescanja_javnosti/

S HOFERjevo vrečko Manj je v(r)eč prispevajte k čistejšemu okolju

Kampanja »Imam svojo vrečko!« dopolnjuje trajnostna prizadevanja, ki jih v HOFERju že vrsto let izpolnjujemo s pobudo Danes za jutri. Del aktivnosti je tudi projekt Manj je v(r)eč, s katerim kupce osveščamo in spodbujamo k odgovornemu nakupovanju. S trajnostno vrečko iz bombaža Fairtrade želimo kupcem ponuditi alternativo plastičnim vrečkam. Pet centov od vsake prodane vrečke bomo namenili projektu Očistimo Slovenijo in akciji čiščenja slovenskih voda, ki bo v organizaciji Ekologov brez meja potekala 15. septembra 2018. Pri čiščenju bomo sodelovali tudi HOFERjevi zaposleni.

V trgovino se odpravite s HOFERjevo trajnostno vrečko Manj je v(r)eč in prispevajte k reševanju problema pretirane potrošnje plastičnih vrečk.