Dobrodošli! Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran.

Varovanje vaše zasebnosti je za nas zelo pomembno. To seveda velja tudi za vaš obisk spletne strani, ki jo upravlja družba Hofer. Zato vas želimo seznaniti s postopki obdelave podatkov na naši spletni strani ter s pogoji njene uporabe, prav tako pa vam želimo predstaviti način varovanja podatkov o Uporabnikih ter pojasniti, za katere namene te podatke obdelujemo.

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Družba Hofer trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, SI-1225 Lukovica, s tukaj navedenimi Pogoji uporabe spletne strani Manj je vreč določa pravice in obveznosti upravljavca spletne strani za obiskovalce spletne strani pod domeno www.manjvrec.si.

Izrazi, uporabljeni v tukaj navedenih Pogojih uporabe spletne strani, imajo naslednji pomen:

Delovanje Spletne strani in omejitev odgovornosti

Upravljavec si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje Spletne strani, ažurnost in točnost vsebin ter ponovno vzpostavitev v primeru izpada delovanja.

Uporabniki vsebine na Spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost.

Upravljavec ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost Spletne strani, za motnje pri dostopu do ali pri uporabi Spletne strani, za njeno slabšo kakovost ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s Spletno stranjo.

Upravljavec prav tako ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi Uporabniku ali katerikoli drugi osebi nastala ob obisku Spletne strani, ne glede na razlog nastanka škode, razen v primeru, ko je nastala škoda posledica velike malomarnosti ali naklepnega ravnanja Upravljavca.

Upravljavec lahko na Spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom Upravljavca. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb, Upravljavec ne prevzema odgovornosti. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšnih spletnih strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

Dovoljena uporaba Spletnega mesta

Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati za katerikoli drugi namen ali na način, drugačen od dovoljenih namenov uporabe.

Dovoljen namen in/ali način uporabe Spletnega mesta je uporaba s standardnim spletnim brskalnikom preko protokola »https« za namen informiranja o ponudbi, pogojih in vsebini storitev Upravljavca. Vsa in vsakršna drugačna uporaba je prepovedana.

V primeru nedovoljene uporabe Spletnega mesta lahko upravljavec na kakršenkoli tehnično izvedljiv način prepreči ali omeji uporabo Spletnega mesta takemu Uporabniku. To določilo ne posega in ne zmanjšuje pravice Upravljavca do drugih z veljavno zakonodajo dopuščenih ukrepov, vključno, a ne omejeno na prijavo ustreznim organom oz. organizaciji ipd.

Pravice intelektualne lastnine

Uporabnik ne glede na obseg ali vrsto uporabe Spletne strani ne pridobi nobene pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebinami, arhitekturo, obliko ali drugimi elementi Spletne strani. Vsi in vsakršni elementi Spletne strani so zavarovani z avtorskimi in/ali drugimi pravicami intelektualne lastnine, ne glede na dejstvo, ali so take pravice posebej razvidne iz ustreznih javnih registrov (npr. patent, model, znamka) ali ne.

Uporaba elementov Spletne strani za katerikoli drug namen, kot je seznanitev z njihovo vsebino, zlasti s ponudbo in uporabo storitev, ki jih nudi Upravljavec, je brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Upravljavca prepovedana.

V primeru, da se na Spletni strani nahaja zaščitena blagovna ali storitvena znamka, ki ni v lasti Upravljavca, je taka registrirana znamka last njenega lastnika in se šteje, da je objavljena s soglasjem takega lastnika oz. je objavljena v skladu s pravili za uporabo blagovnih znamk, ki veljajo za tako znamko ali drugo pravico intelektualne lastnine.

Piškotki

Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi Uporabnika. Piškotki niso nič novega, zakon je posegel zgolj v način obveščanja in soglasja Uporabnikov Spletne strani glede njihove uporabe.

KAJ JE PIŠKOTEK?

Naša Spletna stran lahko v brskalnik vašega računalnika odloži t. i. »piškotek«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo stran in kaj ga zanima. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika, če pa nam te podatke posredujete sami, na primer z registracijo, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku.

Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani.

Za informacije o nastavitvah piškotkov kliknite na ime vašega brskalnika:

UPORABA PIŠKOTKOV NA NAŠI SPLETNI STRANI

Naša Spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko izključno za lastne potrebe razlikujemo med obiskovalci in spremljamo njihovo število ter tako izboljšujemo delovanje strani. V ta namen uporabljamo orodje Piwik. Več o Piwik piškotkih si lahko preberete s klikom na to povezavo.

Naša Spletna stran uporablja tudi piškotke, ki vam zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo, tako da si zapomnijo vašo prijavo ali registracijo na Spletni strani, vnesene podatke v spletne obrazce, zadnje ogledane izdelke in vaše strinjanje z uporabo piškotkov. Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, ne bomo posredovali tretjim osebam.

Upravljavec na Spletni strani uporablja naslednje vrste piškotkov:

PHPSESSID – sejni piškotek za vzdrževanje Uporabnikove seje v spletni aplikaciji. Uporablja se za vzdrževanje trenutnega stanja odprte Spletne strani.

_pk_id.49.96c6 – piškotek se uporablja za identifikacijo Uporabnikov, ki so Spletno stran v preteklosti že obiskali, pri čemer se Uporabniku dodeli naključno ustvarjena identifikacijska oznaka. Piškotek je po namestitvi veljaven še dve leti. IP naslovi Uporabnikov se ne beležijo.

_pk_ses.49.96c6 – piškotek se uporablja za identifikacijo Uporabnikov, ki so v 30 minutah po prvem obisku večkrat obiskali Spletno stran. Piškotek je po namestitvi veljaven še 30 minut. IP naslovi Uporabnikov se ne beležijo.

acceptCookies – piškotek, ki si zapomni Uporabnikovo dovoljenje uporabe piškotkov. Če ne želite, da se piškotki shranjujejo na vaš računalnik, lahko uporabo piškotkov onemogočite, pri čemer nekatere storitve tehnično morda ne bodo na voljo.

Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik z vsakokratnim dostopom do Spletne strani ali uporabo Spletne strani soglaša oziroma dovoljuje, da Upravljavec zbira, vodi, vzdržuje, nadzoruje ali kako drugače obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v skladu s Pogoji uporabe Spletne strani in z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Podatki, ki se nanašajo na Uporabnika, vključujejo med drugim informacije, ki jih Upravljavec v zvezi z dostopom Uporabnika do Spletne strani pridobiva sam, in/ali podatke, ki jih Uporabnik posreduje Upravljavcu (npr. kontaktni obrazec).

V času dostopa do Spletne strani sme Upravljavec za namene varovanja sistema, tehnične administracije, spletne infrastrukture in optimizacije vsebine spletnih mest v obliki piškotka ali na lastne strežnike v obliki dnevnika dogodkov (t. i. log file) shraniti in nadalje obdelovati določene podatke, kot so npr. ime zahtevane datoteke, datum in čas zahteve, količina prenesenih podatkov, sporočilo o uspešnosti prenosa, sporočilo o vzroku za morebitno napako pri prenosu, ime ponudnika internetnih storitev, operacijski sistem in vrsta spletnega brskalnika ter spletna stran, s katere Uporabnik dostopa (in drugi podobni podatki).

Upravljavec sme nadalje za namene reševanja reklamacij, pritožb, ugovorov ali drugih vrst sporočil Uporabnikov obdelovati podatke, ki mu jih slednji posredujejo preko oziroma s pomočjo spletnega kontaktnega obrazca, ki je Uporabnikom na voljo.

Uporabnik z uporabo Spletne strani potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da je posredovanje osebnih podatkov prostovoljno, ter da bodo v primeru, če podatkov ne želi posredovati, posamezne storitve Uporabniku onemogočene. Uporabnik obenem potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da ima vsak posameznik pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov), razen, če je ta pravica omejena z veljavnimi predpisi.

Končne določbe

Upravljavec sme brez predhodnega opozorila prekiniti delovanje Spletne strani, če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ter iz drugih podobnih vzrokov tehnično ne more zagotavljati delovanja Spletne strani oz. izvajati storitev ali če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del na omrežju oz. drugi infrastrukturi.

Vsi spori, ki izhajajo iz uporabe Spletne strani, se rešujejo v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. Za reševanje sporov, ki niso rešeni s postopkom iz prejšnjega odstavka tega člena, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Upravljavec sme kadarkoli spremeniti ali dopolniti te Pogoje, tako da v okviru Spletne strani na običajno zanesljiv način objavi spremembe. Šteje se, da Uporabnik soglaša s spremembami Pogojev, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo Spletne strani.

Ti Pogoji začnejo veljati z dnem objave na Spletni strani, dostopni pa so na spletnem naslovu www.manjvrec.si.

Strinjam se s pogoji

Impresum

Naziv podjetja: HOFER trgovina, d. o. o.
Sedež: Kranjska cesta 1, SI -1225 Lukovica
E-pošta: info(at)hofer.si
Telefon: +386/1 8346 600
Telefaks: +386/1 8346 628
Davčna številka:: SI91043522
Matična številka: 1992414
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, štev. vložka 1/40365/00
Osnovni kapital 19.988,00 EUR